Việt Nam thúc đẩy hành động vì đa dạng sinh học và hệ sinh thái

Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới và nhiều hệ sinh thái khác nhau. Vì vậy cần các phương án quản lý và bảo tồn bền vững.

Từ ngày 4-6/10, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Đối thoại ba bên trong khuôn khổ Quỹ Giải pháp về Đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (Quỹ giải pháp BES) năm 2023 với chủ đề “Thúc đẩy hành động vì đa dạng sinh học và hệ sinh thái.”

Sự kiện sẽ thu hút nhiều đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, đại diện cộng đồng và các nhà hoạt động trong ngành bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam và các quốc gia như: Cameroon, Colombia, Ethiopia, Kazakhstan, Kenya…

Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới

Sự kiện là bước đệm thúc đẩy các hoạt động trao đổi hợp tác nhằm nâng cao tính bền vững về mặt thể chế và kinh tế của các sáng kiến được Quỹ Giải pháp BES hỗ trợ.

“Đây cũng là diễn đàn để các nước đánh giá các hoạt động của mình, cũng như trao đổi ý kiến về những thách thức và cơ hội; qua đó cùng nhau vạch ra các lộ trình hợp tác song phương hoặc đa phương cũng như nhân rộng các sáng kiến”, đại diện UNDP thông tin.

Quỹ giải pháp BES được Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, An toàn Hạt nhân và Bảo vệ Người tiêu dùng Liên bang Đức (BMUV) tài trợ thông qua tổ chức Sáng kiến Khí hậu Quốc tế của Chính phủ Đức (IKI) và SwedBio.

Theo đánh giá của UNDP, Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới với nhiều hệ sinh thái khác nhau. Trong đó, hơn 100 loài chim và hơn 10% các loài thực vật chỉ có ở Việt Nam.

Thời gian qua, thông qua việc đánh giá hệ sinh thái quốc gia, Mạng lưới đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (BES-Net) đã giúp Việt Nam hiểu rõ hơn về các hệ sinh thái của mình, từ đó xem xét các phương án quản lý và bảo tồn.

Vì thế, trong ba ngày diễn ra sự kiện đối thoái trên, các đại biểu của Việt Nam cùng với các đại biểu, các đại biểu đến từ các nước trên thế giới cùng tìm hiểu về các chương trình nghị sự toàn cầu và các kiến thức mới về đa dạng sinh học; chia sẻ kiến thức và phản ánh về các hoạt động của Quỹ Giải pháp BES và bài học kinh nghiệm.