Cơ chế bảo trợ xã hội đối với sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 18/07/2012, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo“Cơ chế bảo trợ xã hội đối với sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam”.

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan dưới sự bảo trợ của Tổ chức Oxfam.

Tiến sĩ Võ Trí Thành- Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương – chủ trì hội thảo cho biết mục đích chính của nghiên cứu là đánh giá khả năng đóng góp của bảo trợ xã hội đối với việc khắc phục tổn tương và nghèo đói trong nông nghiệp ở Việt Nam, qua đó đưa ra một số chính sách nhằm giảm bớt rủi ro và cải thiện cuộc sống của người dân.

Nghiên cứu này được thực hiện ở một số xã thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Vĩnh Long. Bà Trần Bình Minh, đại diện nhóm nghiên cứu đã công bố mục đích, vấn đề, phương pháp và một số kết quả đạt được của nghiên cứu về cơ chế bảo trợ xã hội đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Từ kết quả thu được, nghiên cứu gợi ý về chính sách nhằm thực hiện tốt hơn các biện pháp bảo trợ đối với nông dân sản xuất trên quy mô nhỏ.

Cũng trong hội thảo này, TS. Arpaporn Sumrit –  điều phối viên khu vực của Tổ chức Oxfam – cũng trình bày một báo cáo liên quan về cơ chế bảo trợ xã hội và nông thôn nhỏ ở các nước tiểu vùng sông Mê Kông. Báo cáo “Nghiên cứu về cơ chế bảo trợ xã hội và nông thôn quy mô nhỏ, thực tế từ tiểu vùng sông Mê Kông” khái quát các vấn đề về xã hội xung quanh sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân ở 4 nước Thái Lan, Lào, Myanmar và Việt Nam. Nghiên cứu của TS. Sumrit cũng đưa ra một số gợi ý cho các chính phủ về chính sách nhằm hỗ trợ người dân tốt hơn.