PSI tuyển điều phối viên

PSI – Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế cần tuyển 01 Điều phối viên Dịch vụ Sức khỏe

Hạn nộp hồ sơ: 22/07/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.