NPA tuyển Tư vấn

Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA) đang tuyển 01 Tư vấn cho Dự án “Kết nối phát triển kinh tế – xã hội với hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn với phát triển kinh tế – xã hội tại Quảng Trị”.

Liên hệ trực tiếp:

Ông Đinh Ngọc Vũ – Cán bộ dự án – LWCC

Email: vud@npaid.org

Điện thoại: 091212535

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/11/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.