HFHV tuyển Chuyên gia đánh giá dự án

Tổ chức Hỗ trợ gia cư tại Việt Nam (HFHV) hiện đang tuyển 01 Chuyên gia thực hiện đánh giá dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email application@habitatvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/01/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.