Hội đồng Anh tuyển quản lý

Hội đồng Anh (British Council) tuyển quản lý nhóm bảo vệ quyền lợi trẻ em khu vực, làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/5/2014

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.