Giải thưởng SEED 2009

Giải thưởng SEED năm 2009 là về kinh doanh và phát triển bền vững. Những người đoạt giải sẽ nhận được gói dịch vụ hỗ trợ trị giá lên tới 40.000 đô la nhằm giúp họ xây dựng doanh nghiệp và gia tăng ảnh hưởng. Thông tin chi tiết như sau:

Giải thưởng SEED 2009

Giải thưởng SEED năm 2009 là về kinh doanh và phát triển bền vững. Những người đoạt giải sẽ nhận được gói dịch vụ hỗ trợ trị giá lên tới 40.000 đô la nhằm giúp họ xây dựng doanh nghiệp và gia tăng ảnh hưởng. Gói dịch vụ hỗ trợ bao gồm hỗ trợ chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật, gặp gỡ đối tác và xây dựng mạng lưới, phát triển kế hoạch kinh doanh và tìm nguồn tài chính.

Giải thưởng SEED 2009 chú trọng các vấn đề:

– tìm những cách thức mới trong việc nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế; xóa bỏ đói nghèo và sự dễ bị tổn thương, quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái

– phát triển khái niệm mới cho phép mọi người và các cơ quan tổ chức thuộc nhiều thành phần khác nhau có thể cùng hợp tác, một dự án trong đó các đối tác cần cùng nhau thực hiện cam kết dựa trên những nguồn lực về con người, tài chính và tài nguyên thiên nhiên của mỗi bên.

– người đề xuất thực sự cần được hỗ trợ để thực hiện ý tưởng hoặc phát triển.

Hạn chót là giữa tháng 3-2009.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.seedinit.org/.