IPSARD tuyển 01 Tư vấn kỹ thuật

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) cần tuyển 01 Tư vấn kỹ thuật cho chương trình Sản xuất bền vững cây cà phê.

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ về email: le.lekimchung02@gmail.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 09/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.