Mở rộng Dự án cạnh tranh nông nghiệp tại các tỉnh ĐBSCL

ThienNhien.Net – Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về chủ trương việc bổ sung, cơ cấu lại vốn, mở rộng Dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Hiệp định cho dự án, trình duyệt theo đúng quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước Quốc tế năm 2005.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sát sao và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm trong năm 2012, dự án trên được đưa ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm; ra quyết định sửa đổi, điều chỉnh dự án sau khi đã giải ngân được 50% vốn vay của WB.

Được biết, trước đó, mục tiêu của Dự án cạnh tranh nông nghiệp là hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp theo định hướng thị trường, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của nông dân sản xuất nhỏ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Các hoạt động của dự án bao gồm liên kết sản xuất giữa các nông trại, nông hộ nhỏ của nông dân với các doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho nông dân, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới cho các hộ sản xuất, đồng thời hỗ trợ một phần cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sản xuất.