3,4 triệu USD chống chịu với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung dự án: “Tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu cho cở sở hạ tầng miền núi phía Bắc” vào danh mục dự án tài trợ ODA.

Dự án được thực hiện tại 16 tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian 4 năm (2012-2015), với tổng số vốn ODA là 3,4 triệu USD do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ.

Mục tiêu của dự án là nhằm đưa ra các bài học kinh nghiệm về những giải pháp chi phí thấp, tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu cho các công trình cơ sở hạ tầng ở các tỉnh miền núi phía Bắc và ứng dụng rộng rãi cho các dự án tương tự.