WWF kêu gọi đẩy mạnh bảo tồn hổ

ThienNhien.Net – Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) – tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới – cho biết đánh giá sơ bộ của họ thực hiện tại 63 khu bảo tồn thuộc 7 quốc gia có hổ (Panthera tigris) thể hiện rằng chỉ có 22 khu bảo tồn (chiếm khoảng 35%) còn duy trì được những tiêu chuẩn bảo vệ tối thiểu mà WWF đã xây dựng. Nói cách khác, nhiều khu bảo tồn được thiết lập nhằm mục đích bảo tồn hổ và các loài bị đe dọa khác thực tế vẫn chưa làm tốt chức năng của mình.

Theo nhận định của Mike Baltzer, Trưởng nhóm Sáng kiến về Hổ của WWF: “Với thực trạng săn trộm đang đe dọa trực tiếp đối với sự sống của các quần thể hổ trên thế giới thì hệ thống khu bảo tồn chính là phòng tuyến bảo vệ đầu tiên chống lại nạn săn trộm. Song, nếu nhìn vào kết quả đánh giá sơ bộ thì đây chưa phải nơi trú ẩn an toàn cho loài hổ”.  Ông cũng cho rằng khó có thể hy vọng đến năm 2022, số lượng hổ toàn cầu đạt trên 6.000 cá thể.

Hổ Sumatra (Panthera tigris sumatrae) đang là một trong những đối tượng chính của nạn săn trộm (Ảnh: Matt Linkie/FFI)

Được biết, quá trình đánh giá từng địa điểm của nhóm nghiên cứu WWF dựa chủ yếu vào ba nhân tố có tính quyết định tới hoạt động bảo tồn hổ, đó là: số lượng cán bộ làm việc tại khu bảo tồn, việc sử dụng các công cụ giám sát thực thi pháp luật và mức độ được pháp luật bảo vệ của các khu bảo tồn.

Kết quả đánh giá cho thấy 41 khu bảo tồn (chiếm 65%) không bố trí đủ cán bộ để đối phó với nạn săn trộm, chỉ có 18 khu bảo tồn được khảo sát (chiếm xấp xỉ 29%) hiện đang giám sát việc thực thi pháp luật một cách hệ thống và dùng máy tính, số còn lại mới dừng ở mức thô sơ.

WWF khuyến cáo chính phủ các quốc gia nằm trong vùng phân bố của loài hổ cần đẩy mạnh cam kết hỗ trợ và đầu tư cho các khu bảo tồn, trong đó có ba hành động mà theo WWF cần được triển khai càng sớm càng tốt: 1)Xác định và mô tả các điểm cần ưu tiên bảo tồn nhất, 2) Ngăn chặn nạn săn trộm hiệu quả, 3) Đảm bảo các khu bảo tồn có đủ số cán bộ vững vàng về nghiệp vụ, dày dạn về chuyên môn, đồng thời được trang bị một hệ thống giám sát hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác bảo tồn loài.