Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch 2 loại rừng

ThienNhien.Net – Song song với việc triển khai Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng diễn ra từ tháng 8/2011 – 6/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đồng thời thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Kết quả rà soát, điều chỉnh vừa được trình lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, phê duyệt.

Cụ thể, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng 10.166,8 ha từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất; điều chỉnh 9.362,2 ha từ rừng sản xuất sang quy hoạch rừng phòng hộ; và bổ sung diện tích 137,9 ha (rừng phòng hộ 29,4 ha và rừng sản xuất 108,5 ha) vào quy hoạch đất lâm nghiệp của tỉnh.

Các diện tích chuyển đổi tuy không được thông báo cụ thể về địa điểm, song Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định việc điều chỉnh theo kế hoạch trên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, phía UBND tỉnh cần phối hợp với các sở ban ngành để rà soát hiện trạng và các yếu tố có liên quan đến từng lô rừng, đánh giá tác động cụ thể của các lô khi được chuyển đổi.