Tăng cường thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

ThienNhien.Net – Văn phòng Chính phủ vừa có truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Ảnh minh họa: baodienbienphu.com.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan nhận giúp đỡ các huyện nghèo làm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 (Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 12/1/2012). Đối với các Bộ, ngành có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung cần khẩn trương thực hiện nhiệm vụ.

Các báo cáo trên cần gửi về Bộ Lao động – Thương binh và xã hội trước ngày 15/4/2012 để Bộ tổng hợp trình Chính phủ trước ngày 20/4/2012.

Nghị quyết 30a của Chính phủ là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước để hỗ trợ cho các huyện nghèo nhất trong cả nước có điều kiện vươn lên, đặc biệt là giảm nghèo nhanh. Qua 3 năm triển khai, Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều mục tiêu quan trọng đã được thực hiện.

Tỷ lệ hộ nghèo trung bình của các huyện nghèo giảm còn 37%, giảm bình quân 5%/năm cao hơn nghị quyết đề ra (4%/năm). Thu nhập bình quân đầu người tăng 2,5 lần lên 6 triệu đồng/người/năm (2010). Bằng việc kết hợp nhiều nguồn kinh phí, các huyện đã cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, đạt tỷ lệ 97,27%