Ra mắt Tiêu chuẩn Bồi hoàn Đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Chương trình Kinh doanh và Bồi hoàn Đa dạng sinh học quốc tế (BBOP) đã chính thức công bố Tiêu chuẩn Bồi hoàn Đa dạng sinh học (ĐDSH). Đây là bộ công cụ đầu tiên giúp các doanh nghiệp chứng minh rằng dự án của họ không gây tổn hại, hoặc sẽ đóng góp tích cực đối với ĐDSH.

Bộ tiêu chuẩn mới được xây dựng trên cơ sở 10 nguyên tắc bồi hoàn ĐDSH do BBOP xuất bản từ năm 2009, ra đời chủ yếu nhằm tránh hoặc hạn chế thấp nhất những tác động của các dự án phát triển đối với ĐDSH, kèm theo đó là cam kết phục hồi và thực hiện bồi hoàn trong bất kỳ trường hợp nào ảnh hưởng tới ĐDSH.

Được biết, bộ tiêu chuẩn này là sản phẩm sau 7 năm tiến hành thử nghiệm, lấy ý kiến từ hơn 80 doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, các nhóm nghiên cứu và các thể chế tài chính trên thế giới kết hợp tham vấn công chúng.

(Ảnh minh họa: Climatejusticeaotearoa.org)

Với kỳ vọng bộ tiêu chuẩn sớm được tuân thủ trên diện rộng, các thành viên BBOP đang lên kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng bộ tiêu chuẩn theo nhiều cách thức khác nhau, bao gồm việc sử dụng nó như một công cụ đánh giá rủi ro (trong các giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi và khả thi của các dự án phát triển), lấy đó làm căn cứ hướng dẫn thiết kế và thực thi việc bồi hoàn hay đánh giá chất lượng công tác bồi hoàn và đền bù của dự án.

Hiện tại, bộ tiêu chuẩn này đang trong quá trình thử nghiệm.

Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng áp dụng bồi hoàn ĐDSH, nhất là trong ngành khai thác khoáng sản và thủy điện. Tuy đến nay chưa có chính sách cụ thể về bồi hoàn ĐDSH, song Việt Nam cũng đã cơ bản hình thành khung pháp lý về đền bù ĐDSH. Những công cụ này nếu đi vào thực tiễn sẽ góp phần tránh hoặc giảm thiểu mất mát về ĐDSH do các hoạt động phát triển gây ra.