Để thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển bền vững hơn

ThienNhien.Net – Ngày 04/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với quan điểm sửa đổi Luật Hợp tác xã để hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hợp tác xã phát triển lành mạnh, bền vững hơn.


Tờ trình của Chính phủ cho biết, Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2003 đã tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển so với trước đây nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế cơ bản. Cụ thể, Luật chưa thể hiện rõ bản chất tổ chức HTX, sự khác biệt giữa tổ chức HTX với doanh nghiệp và tổ chức xã hội-từ thiện, chưa làm thật rõ lợi ích và vai trò người chủ của xã viên khi tham gia, đó là lấy lợi ích của xã viên làm mục tiêu cho hoạt động và phát triển của HTX …

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cho biết, qua khảo sát thực tế, khu vực kinh tế HTX phát triển chưa thực sự vững chắc, còn gặp nhiều khó khăn. Tính chất phục vụ xã viên chưa được nổi bật, các quy định về chính sách ưu đãi còn thiếu hoặc chưa được hướng dẫn thực hiện.

“Thêm vào đó, công tác quản lý nhà nước đối với HTX còn nhiều bất cập, hệ thống bộ máy chưa được xác định rõ và tổ chức hợp tác thống nhất một đầu mối… Vì vậy, việc ban hành Luật HTX sửa đổi để bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về HTX có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển lành mạnh, bền vững đúng với bản chất và mục đích thành lập”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng, một trong những nguyên nhân làm cho HTX kém phát triển là nhận thức của một bộ phận không nhỏ coi kinh tế hợp tác như cái gì đó yếu thế, nhỏ bé. Chính nhận thức này tác động đến sự phát triển của HTX. Bên cạnh đó, bản thân người trong cuộc cũng loay hoay, góp vốn, góp đất như thế nào, lo mất, lo thiệt…

Hiện, vẫn còn một số vấn đề còn nhiều ý khiến khác nhau như HTX có được thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần hay không; về bản chất tổ chức HTX và chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên lưu ý cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh lý lại nội dung, cấu trúc của Luật cho thích hợp, và cần thiết tổ chức hội nghị, hội thảo để làm rõ, trước khi trình ra Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 8.