Cần Thơ: Triển khai dự án bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cây trồng

Viện nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Trường đại học Cần Thơ) vừa triển khai dự án bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên phạm vi 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án sẽ thực hiện trong 3 năm (2007 – 2009) với mục tiêu tăng cường và hỗ trợ quyền của cộng đồng trong việc phát triển hệ thống gíống, ứng dụng, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trong nông lâm nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững. Qua đó, đề xuất các chính sách phát triển, bảo tồn giống, sử dụng tài nguyên cây trồng khoa học, hợp lý.
 
Trước mắt, Viện sẽ tiếp tục thực hiện mô hình sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng tràm kết hợp bảo vệ thủy sản tự nhiên dưới chân rừng thuộc khu vực Hòa An (Hậu Giang), vùng đất ngập nước tại vườn quốc gia Tràm Chim, vùng Láng Sen (Đồng Tháp Mười) là nơi có 130 loài thực vật bậc cao và hàng trăm loài chim, 55 loài cá. Đồng thời chọn 200 nông dân sản xuất giỏi tại các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang thực hiện thử nghiệm chương trình tạo giống, chọn giống, phục tráng và nhân giống lúa theo phương pháp mới trên diện tích 250 ha, trước hết là các giống TH1, BL1, BL2, BD, OM 3536-TM1, OM3536-TM2. Sau đó sẽ rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên phạm vi 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đồng thời mở rộng thực hiện mô hình đa dạng sinh học đối với nhiều loại cây trồng khác.