Để REDD+ hữu ích hơn cho người nghèo

ThienNhien.Net – Làm thế nào để việc áp dụng Sáng kiến giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng kết hợp Bảo tồn, Quản lý bền vững, Tăng dự trữ các-bon (REDD+) thực sự mang lại hiệu quả và giúp ích cho các cộng đồng nghèo dựa vào rừng? Dựa trên các kết quả nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Quốc tế về Môi trường và Phát triển mới đây đã đưa ra 10 khuyến nghị đối với những nhà quản lý và những người triển khai dự án:

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

1. Cần lấy ý kiến của cộng đồng dân cư xem họ muốn nhận lợi ích theo quy mô cộng đồng hay trực tiếp tới từng hộ gia đình.

2. Cân nhắc tính khả thi về mặt kinh tế, năng lực, thể chế và cấu trúc quản lý của từng địa phương trước khi quyết định chuyển lợi ích cho toàn thể cộng đồng hay tới từng hộ gia đình

3. Ba yếu tố cần được xem xét để REDD+ có lợi hơn cho người nghèo là sự cân đối, công bằng và dựa theo nhu cầu.

4. Trong các cộng đồng có sự bất bình đẳng, cần thiết lập những tiêu chí ưu tiên đối tượng người nghèo, chẳng hạn người không có/có ít ruộng đất.

5. Các dự án cần thiết kế để có thể tận dụng các đối tượng lao động là người nghèo.

6. Hình thức chia sẻ lợi ích dưới dạng tiền mặt hay các lợi ích khác cần dựa trên ý nguyện của cộng đồng cũng như việc cân nhắc các hệ quả và tác động xã hội của mỗi hình thức.

7. Bản phân tích về cơ hội và khả năng tiếp cận thị trường địa phương cần phải quyết định được hình thức chi trả lợi ích, tiền mặt hay những hình thức nào khác.

8. Cân nhắc xem loại hình chi trả được lựa chọn có ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế địa phương hay không.

9. Nếu áp dụng chi trả bằng tiền mặt, cần có công cụ hỗ trợ để giảm thiểu ảnh hưởng của lạm phát tại địa phương.

10. Dự án cần được thiết kế linh hoạt và có đánh giá định kỳ, với sự tham gia và đóng góp ý kiến của cộng đồng.