Đi bộ hòa bình vì Mê Kông

ThienNhien.Net – Trong những ngày từ 11 – 19/2/2012, “Chiến dịch Đi bộ Hòa Bình vì Mê Kông (Peace Walk for the Mekong)” được tổ chức với một chuyến hành trình dài 117km dọc theo sông Mê Kông đoạn biên giới Thái – Lào, kể từ Tam Giác Vàng đến khu vực thác Pa Dai. Tham gia hoạt động này có Nhóm Bảo tồn Chiang Khong (CKCG), các cộng đồng địa phương, nhóm xã hội dân sự cùng nhiều tăng ni Phật tử của ba nước Thái Lan, Lào và Việt Nam. Mục tiêu của chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những mối đe dọa đối với dòng sông Mẹ Mê Kông, nhất là mối nguy từ những con đập, đồng thời yêu cầu hoạt động quản lý các nguồn tài nguyên lưu vực sông phải đảm bảo yếu tố hài hòa, trách nhiệm và có sự tham gia của nhiều bên. Cũng trong khoảng thời gian diễn ra chiến dịch sẽ có hai diễn đàn công khai được mở ra cho cộng đồng, các cơ quan nhà nước, giới nghiên cứu và phương tiện truyền thông tại Chiang Khong và Wieng Kane nhằm mục đích thảo luận các vấn đề xuyên biên giới liên quan đến quản lý tài nguyên nước lưu vực sông.