Bình Phước điều chỉnh vùng cấm khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Nhằm quản lý hiệu quả hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định điều chỉnh phương án khoanh vùng, tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản, thay thế Quyết định 55/QĐ-UBND ngày 12/01/2009.

Theo nội dung sửa đổi, vùng cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giảm còn 135 khu vực so với 146 khu vực của năm 2009, trong đó khu vực giảm nhiều nhất thuộc lĩnh vực quốc phòng (7 khu vực), còn lại đều giảm hoặc tăng nhẹ.

Ngược lại, ở khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh điều chỉnh tăng từ 78 khu vực lên 80 khu vực, trong đó khu vực thuộc lĩnh vực thủy lợi chiếm tới 78 khu, 02 khu còn lại thuộc lĩnh vực rừng.