Gia hạn hoạt động Quan hệ Đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý gia hạn hoạt động Quan hệ Đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn đến hết 31/12/2015.

Người dân Kon Tum được hưởng lợi từ nước sạch nông thôn (Ảnh: Tạp chí Cộng sản)

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt “Khung chiến lược Quan hệ Đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2011 – 2015” và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Được biết, tháng 5/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ đã cùng ký kết Bản ghi nhớ thành lập Quan hệ Đối tác cấp nước và vệ sinh Nông thôn.

Quan hệ Đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn đi vào hoạt động từ tháng 5/2006, tập trung vào hỗ trợ hoạt động đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin, nghiên cứu ở các cấp địa phương, quốc gia và vùng.