Hải Dương: Gia tăng vi phạm gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Dù có nhiều nỗ lực trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm môi trường nhưng thực trạng ô nhiễm ở Hải Dương vẫn không thuyên giảm, thậm chí số lượng các cơ sở vi phạm ngày càng tăng nhanh.

Kết quả thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho thấy, số lượng các cơ sở vi phạm môi trường trong hai năm 2010 – 2011 lên tới 244 đơn vị, gấp hai lần giai đoạn 2003 – 2009. Sở đã tiến hành xử phạt hành chính 64 cơ sở với tổng tiền phạt 2,161 tỷ đồng, tạm đình chỉ 2 cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Hầu hết các cơ sở được thanh kiểm tra đều vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường như xả nước thải, khí thải vượt tiêu chuẩn; không đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại; quản lý, xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định; không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; không ký cam kết bảo vệ môi trường hoặc có nhưng không thực hiện đầy đủ; không nộp phí bảo vệ môi trường…

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, thời gian tới, toàn bộ các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn phải xây dựng lộ trình và cam kết xử lý ô nhiễm môi trường theo đúng qui định, cơ sở nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm. Đối với các khu và cụm công nghiệp, phải hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi tiếp nhận các dự án đầu tư.