Động đất gần thủy điện Sơn La

ThienNhien.Net – Vào hồi 15 giờ 41 phút 58.8 giây (giờ GMT) tức 22 giờ 41 phút 58.8 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 08 năm 2013 một trận động đất có độ lớn 2.1 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.513 độ vĩ  Bắc, 103.989 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 3 km. Động đất xảy ra trong khu vực gần thủy điện Sơn La.

Theo đánh giá động đất gây nên rung động trên cấp IV- (MSK 64) tại khu vực tâm chấn. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.