Nhiều dự án bảo tồn được trển khai tại VQG Xuân Thủy

Một góc VQG Xuân Thủy (Ảnh: thiennhien.net)

ThienNhien.Net – Vừa qua, Hiệp hội quốc tế bảo vệ thiên nhiên (IUCN) và VQG Xuân Thủy đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án “Cộng đồng và giới trong quản lý rừng ngập mặn”, mở đầu cho chuỗi dự án bảo tồn đất ngập nước của Vườn sẽ được triển khai trong năm 2012.

Dự án của IUCN và Mangrove for future (Sáng kiến Rừng ngập mặn vì tương lai – MFF) này có tổng mức đầu tư 20.000 USD được thực hiện tại Xuân Thủy nhằm tạo dựng sự cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ rừng ngập mặn với việc sử dụng tài nguyên thủy sinh dưới tán rừng của đa số chị em phụ nữ trong khu vực. Các hoạt động của dự án sẽ được triển khai cụ thể cho các đối tượng cộng đồng có liên quan ở địa phương, giúp người dân sử dụng bền vững tài nguyên rừng ngập mặn ở khu vực.

Được biết, trong năm năm 2012, được sự hỗ trợ của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, VQG Xuân Thủy và tỉnh Nam Định sẽ triển khai nhiều dự án, đề án bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước. Trong đó có Đề án về quản lý hoạt động khai thác ngao giống tự nhiên ở cửa sông Hồng; Đề án cộng đồng tham gia quản lý rừng ngập mặn ở khu vực vùng đệm VQG Xuân Thủy. Đồng thời tiếp tục triển khai dự án “Tăng cường sức đề kháng của cộng đồng ven biển (xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy) để thích ứng với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2011-2014…