Quảng Bình: Tiếp nhận 8 cá thể voọc Hà Tĩnh quý hiếm

Ngày 05/09/2007, Trung tâm Khoa học Di sản Thiên nhiên Thế giới – Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tiếp nhận 8 cá thể voọc Hà Tĩnh, gồm 6 cá thể cái, 2 cá thể đực, được chuyển vào từ Vườn Quốc gia Cúc Phương. Đây là những cá thể thuộc thế hệ F2 đã trưởng thành.

Theo thông tin từ Trung tâm Khoa học Phong Nha-Kẻ Bàng, từ nay đến cuối năm, vườn quốc gia Cúc Phương sẽ bàn giao cho Phong Nha-Kẻ Bàng 46 cá thể linh trưởng quý hiếm khác để tái thả tại khu vực Núi Đôi thuộc di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.

 Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) là loài đặc hữu quý hiếm, có tên trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới.