Quốc tế nỗ lực giải quyết nạn săn vi cá mập

Một buổi hội nghị cấp cao về động vật hoang dã tại Panama vào thứ năm vừa qua đã có một bước đi quan trọng trong việc tăng cường sự bảo vệ dành cho cá mập, loài động vật biển cổ đại có xương sống bị săn bắt vì vi của chúng được sử dụng trong những món súp danh giá.

Một ủy ban đã biểu quyết chấp thuận một đề xuất về việc đưa các loài cá mập mắt trắng (requiem) và cá mập đầu búa vào Phụ lục II của CITES.

Phụ lục này gồm các sinh vật chưa bị đe dọa tuyệt chủng, nhưng có nguy cơ cao nếu không giám sát chặt chẽ các hoạt động mua bán liên quan.

Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS), tán thành việc đưa cá mập vào phụ lục này, cho biết rằng họ cá mập mắt trắng (requiem) chiếm 70% trong ngành mua bán vi cá mập.

Theo Luke Warwick từ WCS, “chúng ta đang ở giữa một khủng hoảng về sự tuyệt chủng của cá mập rất lơn”.

Anh ấy còn cho biết rằng cá mập, mặc dù rất thiết yếu trong hệ sinh thái biển, “lại đang là loài động vật có sương sống bị đe dọa nhiều thứ nhì trên toàn thế giới”.

Thị trường vi cá mập vào khoảng 500 triệu đô một năm – có thể được bán khoảng 1000 đô một kí ở Đông Nam Á cho các món súp vi cá cao lương mỹ vị.

Chú thích ảnh 2: Biểu đồ về sự tiêu giảm đến 71% số lượng dồi dào của cá mập từ năm 1970 theo một nghiên cứu được đăng vào năm 2021.

Họ cá mập mắt trắng bao gồm các loài như cá mập hổ, cá mập silky, cá mập sọc trắng.

Trước khi buổi họp CITES được thực hiện tại thành phố Panama, cá đuối nước ngọt và cá đuối lưỡi cày (guitarfish) cũng được đưa và Phụ lục II cùng các loài khác.

Buổi hội thảo cũng cân nhắc 52 đề xuất khác về việc sửa đổi mức độ bảo vệ cho những loài khác như cá sấu, thằn lằn, rắn, rùa nước ngọt và một vài loài thực vật.

Chú thích ảnh 3: Súp vi cá mập là cao lương mỹ vị ở Đông Nam Á.

Quyết định cuối cùng sẽ được thực hiện vào buổi hội thảo kết thúc của CITES (COP-19) vào ngày 25 tháng 11.

CITES bắt đầu có ảnh hưởng từ năm 1975, đã giúp điều tiết sự mua bán cho khoảng 36,000 loài động thực vật và cũng tạo ra những cơ chế giúp đàn áp những hoạt động mua bán trái phép.

Họ trừng trị những đất nước làm trái lại pháp luật. Thành viên của CITES gồm 183 quốc gia và Liên minh châu Âu.

Nguồn: