World Vision tuyển Điều phối và Trợ lý dự án

Tổ chức tầm nhìn thế giới toàn cầu tại Việt Nam (World Vision Việt Nam) cần tuyển các ứng viên cho vị trí điều phối và trợ lý dự án. Hạn nhận hồ sơ đến 15 tháng 6 năm 2011. Thông tin chi tiết như sau:

World Vision International Vietnam is recruiting  the following positions:
1. Project Assistant – Livelihood Development (Tro ly du an – Phat trien sinh ke): 1 position, based in Tien Lu district, Hung Yen province
2. Project Assistant – M&E cum Capacity Building (Tro ly du an – Giam sat, Danh gia kiem Xay dung nang luc): 1 position, based in Tran Yen district, Yen Bai province
3. Development Facilitator (Dieu phoi vien Phat trien cong dong): 4 positions, based in Dien Bien Dong or Tua Chua districts, Dien Bien province

For further information, pls see attached file