Khóa huấn luyện của Pulitzer

Trung tâm Pulitzer đang mở đăng ký tham dự Khóa tập huấn Hostile Environment/First Aid Training (HEFAT) – Môi trường chiến tranh/Huấn luyện sơ cứu – cho các nhà báo Đông Nam Á.

Đối tượng: 15 nhà báo thuộc các nước khu vực Đông Nam Á
Thời gian: Khoảng 16 – 20/4/2020
Địa điểm: Bogor, Indonesia
Hạn cuối đăng ký: 10/02/2020 
Thông tin chi tiết về khóa tập huấn mời các anh/chị xem tại ĐÂY.

Đây là một phần hoạt động của Quỹ Báo chí Rừng nhiệt đới (Rainforest Journalism Fund) của Trung tâm Pulitzer.