MRC xây dựng chương trình quản lý hạn

ThienNhien.Net – Trước tình hình hạn hán có chiều hướng ngày một gia tăng, Ủy hội sông Mê Kông quốc tế (MRC) và các quốc gia thành viên đã quyết định xây dựng một Chương trình Quản lý hạn nhằm hỗ trợ các quốc gia ứng phó và phòng ngừa các ảnh hưởng của hạn tới mức thấp nhất. Ngày 04/03 vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam đã phối hợp với Ban Thư ký MRC tổ chức hội thảo tham vấn vùng về Chương trình Quản lý hạn.

Với các diễn biến phức tạp về phát triển tài nguyên nước và tài nguyên liên quan trong lưu vực Mê Kông kết hợp với biến đổi khí hậu toàn cầu, sự suy giảm về mưa và dòng chảy đã gây ra hạn hán tương đối nghiêm trọng trong một số năm gần đây, đặc biệt là năm 2004, 2005, và đầu năm 2009, gây ra tổn thất lớn trong sản xuất nông nghiệp ở Campuchia và Thái Lan. Cùng với đó, xâm nhập mặn kéo dài và tiến sâu vào đất liền ở đồng bằng Sông Cửu Long đã gây ảnh hưởng đáng kể tới đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Do đó, Chương trình Quản lý hạn được MRC coi như một hoạt động then chốt của Ủy hội trong những năm tới đây và phải được thực hiện hiệu quả để có thể đáp ứng những mong muốn của các quốc gia thành viên và người dân sống trong lưu vực Mê Kông.

Với tầm quan trọng như vậy của Chương trình Quản lý hạn, hội thảo vùng nhằm đóng góp ý kiến cho văn kiện chương trình giai đoạn 2011 – 2015 đã thu hút được sự quan tâm đóng góp ý kiến rất tích cực của các quốc gia, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính như: quản lý rủi ro và đánh giá tác động của hạn; dự báo và cảnh báo hạn; xây dựng và tăng cường thực hiện chính sách quản lý hạn; và tăng cường năng lực trong quản lý hạn.

Đặc biệt, giai đoạn 2011 – 2013, một dự án Quản lý hạn trong khuôn khổ chương trình sẽ được xây dựng, trong đó ưu tiên cho đánh giá tác động của hạn, xây dựng chiến lược quản lý hạn cho toàn hạ lưu vực Mê Kông, và tăng cường năng lực trong quản lý hạn.

Hiện tại, văn kiện Chương trình Quản lý hạn 2011 – 2015 sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trình Ủy ban Liên hợp của MRC thông qua vào phiên họp tiếp theo.