Mô hình cộng đồng bảo vệ rừng ở xã Hiếu

ThienNhien.Net – Hiếu là một xã nghèo thuộc huyện Kon Plông (Kon Tum), với đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp và nghề rừng. Mặc dù vậy, ý thức của người dân trong việc quản lý, bảo vệ rừng được đánh giá cao.


Bản tin Kiểm lâm số 6/2010 cho biết năm 2007, thực hiện dự án “Bảo vệ rừng mưa nhiệt đới” do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ, nhân dân thôn Vi Chơ Ring, xã Hiếu đã nhận quản lý, bảo vệ 808ha rừng trong hai năm, với 100% số hộ dân tham gia.

Từ năm thứ hai trở đi, người dân được phép khai thác 5% lâm sản mỗi năm trên một đơn vị diện tích rừng và được dự án hỗ trợ một phần vốn để phát triển chăn nuôi, trồng cây lâm sản ngắn ngày dưới tán rừng.

Toàn thôn đã thống nhất và ký cam kết thực hiện nghiêm túc các điều trong “quy ước bảo vệ rừng bền vững”, đồng thời thành lập 3 tổ bảo vệ rừng, phân công tuần tra rừng định kỳ 2 lần mỗi tháng. Bởi vậy, sau gần ba năm thực hiện, 100% diện tích rừng đều được quản lý tốt, tình trạng khai thác gỗ và xâm hại rừng trái phép đã được ngăn chặn kịp thời.

Điều này so với hình thức nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng trước đây đã cho thấy hiệu quả cao hơn. Mặt khác, hình thức này đã huy động được cả cộng đồng cùng chung trách nhiệm tham gia nên ý thức của mỗi thành viên là rất cao, quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên đều ngang nhau. Việc giao rừng cho cộng đồng quản lý, bảo vệ đều có quy ước, cam kết rõ ràng.

Thành công bước đầu của mô hình này là cơ sở để chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ rừng ở địa phương hiệu quả hơn.