Hà Tĩnh trồng rừng đạt 86% kế hoạch

ThienNhien.Net – Tính đến nay, các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai trồng rừng đúng tiến độ với diện tích 663,7/740 ha, đạt 86% kế hoạch.

Trong đó, huyện Cẩm Xuyên trồng được 160/160 ha, huyện Kỳ Anh 150/150 ha, huyện Hương Khê 155,2/160 ha, Thạch Hà 95,5/110 ha, Nghi Xuân 50/50 ha, Hương Sơn 53/110 ha.

Năm 2011, ngành Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung kiểm tra rừng tại gốc, giảm thiểu việc kiểm tra lưu thông trên đường; tiến hành rà soát, xác định ranh giới, diện tích rừng và đất lâm nghiệp của các chủ rừng, đồng thời chỉ đạo đóng mốc giới cụ thể ngoài thực địa, xây dựng hồ sơ quản lý rừng nhằm làm cơ sở cho việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ.

Được biết, năm 2010, lực lượng kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung bảo vệ rừng, xử lý nghiêm 572 vụ vi phạm, giảm 386 vụ so với năm 2009, đặc biệt là không có các điểm nổi cộm về chặt phá rừng trái phép.

Theo đó, lực lượng đã tịch thu 1.032 m³ gỗ các loại, 1.400 lâm sản khác, 446 kg động vật hoang dã (thả vào rừng 131,5 kg), thu giữ 32 phương tiện, máy móc phục vụ hoạt động xâm hại rừng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách của ngành trong năm 2010 đạt gần 6,5 tỷ đồng.