Quy hoạch xử lý chất thải rắn Hà Nội đến năm 2030

ThienNhien.Net – Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu trên phạm vi toàn bộ ranh giới hành chính Thủ đô với tổng diện tích 3.344,47 km2 và dân số gần 6,23 triệu người (thống kê 2008) và tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hưng Yên đối với chất thải rắn công nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch trên nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp; đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của thành phố theo từng giai đoạn.

Theo đó, trong nội dung nghiên cứu quy hoạch có điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng các nguồn phát thải, tổng lượng phát thải, thành phần các loại chất thải rắn; hiện trạng thu gom, vận chuyển… Đồng thời, rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án về xử lý chất thải rắn đã và đang triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng lưu ý trong nội dung nghiên cứu quy hoạch cần xác định vị trí, quy mô các trạm trung chuyển chất thải rắn; vị trí, quy mô các khu liên hợp, cơ sở xử lý chất thải rắn và khả năng mở rộng quy mô trong tương lai; tổng quỹ đất dành cho việc xử lý chất thải rắn của thành phố Hà Nội theo từng giai đoạn.

Cơ quan tổ chức lập Quy hoạch này là UBND thành phố Hà Nội. Thời gian lập quy hoạch được thực hiện trong 9 tháng.