Bắc Kạn quản lý cấp phép 2 điểm quặng chì-kẽm

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao UBND tỉnh Bắc Kạn quản lý, cấp phép khai thác 2 điểm quặng chì – kẽm thuộc huyện Chợ Đồn của tỉnh này.

Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ được quản lý, cấp phép khai thác điểm quặng chì – kẽm Nà Quản với diện tích 15,42 ha và điểm quặng chì – kẽm Bó Liều diện tích 130 ha.

Đồng thời, để có đủ nguyên liệu cho nhà máy điện phân chì kẽm Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 4695/VPCP-KTN ngày 07/07/2010, về việc báo cáo vùng nguyên liệu cho nhà máy điện phân chì kẽm tại Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.