Thoả thuận toàn cầu về xử lý hải sản cấm khai thác

ThienNhien.Net – Các nước có đội tàu đánh bắt hải sản lớn trên các đại dương đã đạt được thỏa thuận toàn cầu đối với các loại hải sản bị cấm đánh bắt nhằm làm giảm nguy cơ bị chết khi vướng vào phương tiện đánh bắt cá của các loài này.

Theo Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), các chuyên gia ngành công nghiệp hải sản của 35 nước có các đội tàu đánh bắt lớn trên các đại dương vừa đạt được thoả thuận toàn cầu đầu tiên về các nguyên tắc xử lý các hải sản bị cấm khai thác và giảm nguy cơ những hải sản này bị chết khi vướng vào các phương tiện đánh bắt cá.

Thoả thuận toàn cầu nói trên quy định các nguyên tắc liên quan đến việc trả về biển tất cả các hải sản bị cấm đánh bắt (trong đó bao gồm tất cả các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, các loài cá chưa đến tuổi khai thác, rùa biển, chim biển, cá heo…) và xử lý các hải sản này trong trường hợp chúng bị chết khi vướng vào các phương tiện đánh bắt.

FAO cho biết số hải sản bị khai thác ngoài mong muốn này hiện đã lên tới 20 triệu tấn/năm. Việc đánh bắt các nguồn hải sản này do không được quản lý chặt chẽ đã đe dọa tới sự bền vững lâu dài của nhiều ngành khai thác hải sản đồng thời tác động bất lợi đến cuộc sống của hàng triệu ngư dân và những người sống phụ thuộc vào ngành đánh bắt hải sản trên toàn cầu.

Thoả thuận toàn cầu mới cũng cho rằng việc thực hiện thoả thuận không tạo ra gánh nặng quá mức cho ngành công nghiệp khai thác hải sản của các nước nghèo và các nước đang phát triển.