AMEM 30 tập trung vào năng lượng xanh

ThienNhien.Net – Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 30 với chủ đề “Kết nối xanh ASEAN ” vừa khai mạc sáng 12/9 tại Phnom Penh (Campuchia).

Lễ khai mạc AMEM 30 (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Mục đích của Hội nghị lần này nhằm giải quyết vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng của các quốc gia thành viên và kết nối lưới điện, năng lượng xanh trong khối ASEAN.

Cụ thể, AMEM 30 sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến kết nối năng lượng trong khối, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng của các quốc gia thành viên. Đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận đã cam kết tại các AMEM trước đó và bàn định kế hoạch tăng cường hợp tác nội khối và với các đối tác khác trong lĩnh vực năng lượng.

Nội dung chủ đạo được các bộ trưởng quan tâm là Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng 2010-2015, trong đó bao gồm các vấn đề kết nối lưới điện; năng lượng tái tạo và bảo tồn năng lượng hiệu quả; xây dựng chính sách năng lượng khu vực và năng lượng hạt nhân dân sự…

Cũng tại Hội nghị lần này, những người đứng đầu lĩnh vực năng lượng ASEAN sẽ có các cuộc họp với các quan chức năng lượng Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc (AMEM +3); dự Hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng Năng lượng Đông Á lần thứ 6; đối thoại với Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ/ASEAN.

Cuối tuần qua, tại New Delhi, Ấn Độ cũng diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN-Ấn Độ lần thứ nhất với chủ đề “Học hỏi từ quá khứ, Đánh giá hiện tại và Lập kế hoạch cho tương lai”. Hội nghị đã tập trung trao đổi về các chủ đề bảo vệ đa dạng sinh học; đa dạng sinh học cho phát triển bền vững, sinh kế, giảm nghèo và an ninh lương thực; đa dạng sinh học biển và ven biển; thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận các nguồn tài nguyên sinh thực; chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ việc thực hiện Công ước đa dạng sinh học.