Bình Định: Đánh bắt thủy sản kiểu tận diệt

ThienNhien.Net – Là tỉnh có nhiều vùng đầm phá ven biển rộng hàng chục nghìn ha, trữ lượng về thủy – hải sản vô cùng phong phú, song gần đây tình trạng người dân sử dụng xung điện, xiệc máy, chất độc, thuốc nổ để khai thác đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái của Bình Định.

Báo Kinh Tế Nông Thôn ngày 17/1/2010 cho biết, Bình Định có nhiều đầm phá có trữ lượng sinh vật biển rất lớn như: Trà Ổ, Đề Gi, Thị Nại… Nhưng hiện nay, nguồn lợi thủy – hải sản trên các vùng đầm phá và vùng ven biển đang ngày càng cạn kiệt, chủ yếu do người dân sử dụng xung điện, xiệc điện, chất độc, chất nổ để đánh bắt.

Nếu tình trạng này kéo dài thì không bao lâu nữa các loại thủy – hải sản ở đây sẽ biến mất. Hàng nghìn hộ dân làm nghề đánh bắt bằng chài lưới ven các đầm phá ven biển không biết sẽ sống ra sao khi nguồn thủy sản biến mất.
 
Trong khi nguồn thủy – hải sản trên địa bàn tỉnh gần như bị cạn kiệt, ngành nông nghiệp tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp các ngành liên quan, đồng thời tăng cường công tác vận động, tuyên truyền pháp luật cho người dân sống ở vùng ven biển.