Phát hành tài liệu Giáo dục bảo tồn Voọc mũi hếch

ThienNhien.Net – Tài liệu Giáo dục bảo tồn loài Voọc mũi hếch – Hướng dẫn hoạt động ngoại khóa dành cho giáo viên trung học cơ sở vừa được Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hoàn thiện. Đây là tập hợp những bài giảng về giáo dục môi trường đã được thực hiện tại các trường trung học cơ sở trong vùng đệm Khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voọc mũi hếch Hà Giang trong thời gian vừa qua.

Cuốn tài liệu được chia làm 3 phần chính ,tập trung giới thiệu về loài Voọc mũi hếch và các hướng dẫn chi tiết về hoạt động giáo dục bảo tồn loài này. 

Ở Phần 1 giáo viên sẽ được cung cấp những thông tin cơ bản về đặc điểm sinh học, sinh thái và nhu cầu bảo tồn loài Vọoc mũi hếch.

Các hướng dẫn cụ thể để triển khai các hoạt động giáo dục môi trường ngoại khoá về bảo tồn loài Vọoc mũi hếch sẽ nằm trong Phần 2 của tài liệu. Phần này tập hợp 13 hoạt động giáo dục ngoại khóa được chọn lọc từ nhiều hoạt động thử nghiệm khác nhau, được thiết kế theo phương pháp học tập trải nghiệm, phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh địa phương, dễ dàng cho giáo viên sử dụng và điều chỉnh theo điều kiện từng trường.

Các hoạt động không chỉ cung cấp cho học sinh kiến thức về sinh thái và bảo tồn thiên nhiên, mà còn giúp các em rèn luyện các kỹ năng xã hội, tư duy và vận động thông qua sáng tạo cá nhân hoặc làm việc nhóm tích cực.

Phần cuối là những thông tin mở rộng về các loài linh trưởng quý hiếm ở Việt Nam, danh mục các nguồn thông tin dành cho giáo viên khai thác và sử dụng cho giáo dục môi trường trong trường học.

Với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ đối tác Các Vùng Sinh thái Trọng yếu (CEPF) và Quỹ Tài trợ nhỏ Rufford, 300 cuốn tài liệu đã được xuất bản và chuyển cho các trường trung học cơ sở các xã vùng đệm Khu Bảo tồn Loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca Hà Giang sử dụng. Đây là một trong những tài liệu thiết thực, hỗ trợ giáo viên trung học cơ sở thực hiện chương trình giáo dục môi trường trong trường học, nhằm nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm của các em học sinh trong bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm Voọc mũi hếch cũng như sinh cảnh của chúng.