Thông điệp Cancun

ThienNhien.Net – Chiếc chai lớn trong ảnh đã được các nhà hoạt động môi trường của Tổ chức Oxfam đặt tại một bãi biển ở Cancun (Mexico), nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 các bên tham gia công ước khung về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc. Chiếc chai mang thông điệp: "Khẩn: Hãy cứu những mạng sống ở Cancun", nhằm hướng sự chú ý của toàn cầu tới những cuộc sống nhọc nhằn ở Cancun nói riêng và hàng triệu người nghèo trên thế giới nói chung, những người sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu.