Hải Phòng – Quảng Ninh liên kết phát triển du lịch

ThienNhien.Net – Ngày 2/12, tại Hải Phòng đã diễn ra hội thảo “Liên kết phát triển du lịch khu vực trọng điểm quốc gia Hải Phòng – Quảng Ninh”. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, Hải Phòng và Quảng Ninh cần hợp tác khai thác tuyến du lịch đường biển Hạ Long – Hải Phòng, Hạ Long – Cát Bà – Đồ Sơn… , khai thác thế mạnh sản phẩm du lịch mỗi địa phương và quảng bá điểm đến chung.

Hiện nay, du lịch Hải Phòng và Quảng Ninh chưa thực sự phát triển tương xứng và chưa phát huy được vai trò động lực trong vùng du lịch duyên hải Bắc Bộ. Lượng khách du lịch quốc tế đến hai địa phương này còn thấp, đặc biệt là Hải Phòng.

Công tác quy hoạch và quản lý còn nhiều hạn chế, đầu tư manh mún, chắp vá, phá vỡ không gian, cảnh quan chung. Kết cấu hạ tầng và hạ tầng du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; sản phẩm du lịch thiếu đa dạng; tính liên kết trong phát triển du lịch còn nhiều hạn chế…

Nhiều đại biểu đề xuất Hải Phòng và Quảng Ninh nên thắt chặt các mối liên kết để đưa du lịch hai địa phương phát triển mạnh hơn, hợp tác khai thác tuyến du lịch đường biển Hạ Long – Hải Phòng, Hạ Long – Cát Bà – Đồ Sơn…; cũng như khai thác thế mạnh sản phẩm du lịch mỗi địa phương và quảng bá điểm đến chung.

Hải Phòng và Quảng Ninh cũng cần chú trọng liên kết đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng cho cán bộ, nhân viên phục vụ du lịch ở địa phương.