Quảng Nam: Xây dựng 16 khu dân cư phòng tránh thiên tai

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt đề xuất dự án xây dựng 16 khu dân cư phòng tránh thiên tai vùng ven biển với tổng mức đầu tư hơn 982 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015.

Là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của bão và mưa lũ hàng năm, do vậy công tác phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai thời gian tới được tỉnh hết sức chú ý và tăng cường vốn đầu tư.

Dự án phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh triển khai tại huyện Thăng Bình, Đại Lộc và thành phố Hội An bắt đầu thực hiện từ năm 2011 có vốn đầu tư hơn 1.105 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước.

Với dự án này, tỉnh Quảng Nam sẽ đầu tư hạ tầng giảm nhẹ lũ lụt và úng ngập thuộc lưu vực Sông Đò, Hội An; nạo vét, kè bảo vệ 3,3 km bờ sông; xây dựng 14km đường giao thông và 2 cây cầu; đầu tư đường tránh ngập lũ, cứu hộ, cứu nạn đến trung tâm các xã vùng phía Tây lưu vực sông Trường Giang và huyện Thăng Bình, tiêu chẩn đường cấp IV, với tổng chiều dài 45km…

Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt đề xuất dự án đầu tư 16 khu dân cư phòng tránh thiên tai vùng ven biển huyện Thăng Bình, Núi Thành và TP.Tam Kỳ, vùng ven biển huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình với tổng mức đầu tư hơn 982 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2011đến năm 2015.

Mục tiêu của dự án hướng tới việc xây dựng đồng bộ mạng lưới cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu tái định cư đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng ven biển tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ cũng đã được phê duyệt đầu tư.