Thành phố “Sẵn sàng thích ứng với thiên tai”

ThienNhien.Net – Hưởng ứng Ngày quốc tế Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai, ngày 13/10/2010 tại Hà Nội, nhóm các tổ chức Liên hợp quốc và Tổ chức Phi chính phủ Quốc tế trong nhóm sáng kiến mạng lưới vận động chính sách về giảm nhẹ thiên tai (JANI) đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Các thành phố thích ứng với thiên tai – Thành phố của tôi đã sẵn sàng”.


Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến khó lường, thiên tai như mưa bão, lũ lụt trở nên bất thường và thường xuyên hơn… nhiều thành phố và tỉnh thành của Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hội nghị trên được tiến hành nhằm nâng cao nhận thức cho các nhà hoạch định chính sách và công chúng về rủi ro thiên tai đối với khu vực đô thị.

Cùng 100 thành phố với gần 110 triệu dân đã ký cam kết 10 điểm hành động cho “thành phố thích ứng với thiên tai”, năm 2009, Việt Nam đã có 3 thành phố là Hà Nội, Đồng Hới và Cần Thơ được Ngân hàng Thế giới lựa chọn trở thành nơi thực hiện thí điểm “thành phố thích ứng thiên tai”.