Bất đồng trong Hội nghị biến đổi khí hậu thế giới

ThienNhien.Net – Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đã kết thúc, thế nhưng các nước vẫn bất đồng về các vấn đề lớn như mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.


Theo Đại Đoàn Kết ngày 11/10/2010, Trưởng ban thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, bà Christiana Figueres tuyên bố, đã có một vài tiến bộ đạt được trong 6 ngày họp tại Thiên Tân nhưng bà không cho biết chi tiết về những thỏa thuận đạt được.

Tuy nhiên, hai nước Mỹ và Trung Quốc đổ lỗi cho nhau chứ không đưa ra các cam kết cụ thể. Bắc Kinh cho rằng, các nước phát triển, trong đó có Mỹ, phải đi đầu trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong khi đó, Washington muốn các nước đang phát triển thải nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính, kể cả Trung Quốc cũng phải có trách nhiệm cắt giảm loại khí này.

Cuối tháng 11 tới tại Cancun, Mexico, sẽ lại diễn ra Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Cuộc tranh cãi về việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính chắc chắn sẽ lại tiếp diễn.