Lập đoàn kiểm tra quy hoạch sân golf

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan thành lập đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sân golf ở các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2010.


Các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ cùng các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo xây dựng và sớm ban hành các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc hình thành các dự án sân golf theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009.

Theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg, dự kiến đến năm 2020, cả nước sẽ có 89 sân golf, tập trung chủ yếu ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ với 29 dự án, tiếp theo là vùng Đông Nam Bộ 21 sân, đồng bằng sông Hồng 16 sân, vùng Trung du miền núi phía Bắc 11 sân, Tây Nguyên 8 sân và đồng bằng sông Cửu Long 4 sân golf.

Chính phủ yêu cầu các dự án sân golf không được lấy vào đất lúa, đất màu và đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp; khu đô thị; đất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng). Ngoài mục tiêu thu lợi nhuận, việc xây dựng sân

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các dự án sân golf