ASEM 8: Việt Nam đề xuất sáng kiến phát triển bền vững

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Á – Âu lần thứ 8 (ASEM 8) đang diễn ra tại Brussels (Bỉ), Việt Nam đã tham dự các phiên họp với chủ đề “Tăng cường hiệu quả cơ chế quản trị kinh tế tài chính toàn cầu” và “ Phát triển bền vững”. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề xuất nhiều sáng kiến nhằm đưa ASEM trở thành động lực thúc đẩy phát triển bền vững.


Đề cập đến vấn đề phát triển bền vững, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu nhiều đề xuất nhằm đưa ASEM trở thành động lực thúc đẩy phát triển bền vững, nhất là tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ hoạch định chiến lược phát triển các mô hình tăng trưởng bền vững; thực hiện an sinh xã hội đối với những đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội; đồng thời hỗ trợ các chương trình phát triển bền vững ở cấp độ tiểu khu vực và khu vực đang được triển khai tại hai châu lục.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy mô hình phát triển bền vững, coi đây là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, phát triển bền vững đang là nhu cầu cấp thiết của mỗi quốc gia và đã trở thành yêu cầu mang tính toàn cầu. Phát triển bền vững bao gồm 3 thành tố: phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Đây là 3 mặt của sự phát triển, có quan hệ chặt chẽ, tuỳ thuộc và bổ trợ lẫn nhau, không thể coi nhẹ mặt nào, trong đó, con người là chủ thể và là trọng tâm của sự phát triển.

Trên tinh thần này, Thủ tướng đề xuất 2 sáng kiến mới là tổ chức “Diễn đàn ASEM về tăng trưởng xanh” và “Diễn đàn ASEM về lưới an toàn xã hội”. Cả hai sáng kiến này được nhiều thành viên của ASEM như Anh, Đức, Hà Lan, Phần Lan, Hàn Quốc… đánh giá rất cao.