Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng đông lạnh

ThienNhien.Net – Ngày 11/9/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 33/2010/TT-BCT Quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh qua cửa khẩu Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ tạm ngừng việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu các mặt hàng này từ ngày 1/10/2010.


Với những lô hàng phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh tạm nhập để tái xuất hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam có vận đơn xếp hàng lên phương tiện vận tải trước ngày 15 tháng 9 năm 2010 và về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 01 tháng 10 năm 2010, thương nhân được thực hiện thủ tục tạm nhập để tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam tại cơ quan hải quan, không phải xin phép Bộ Công Thương.

Đối với những trường hợp đã làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày 1/10/2010 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.