Chương trình Sáng kiến Tia Sáng-SPARK

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) và các đối tác (CECODES, PACT, SRD) đang triển khai Chương trình Sáng kiến Tia Sáng-SPARK với mục đích thúc đẩy thị trường dịch vụ phát triển năng lực tại Việt Nam. SPARK hỗ trợ năng lực cho các tổ chức và cá nhân có mong muốn nhân rộng các giải pháp và mô hình sáng tạo.


1. Thông tin giới thiệu
SPARK hỗ trợ dưới những hình thức sau đây:
• Xây dựng năng lực và tư vấn chuyên môn theo nhu cầu trong các lĩnh vực như kỹ năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, phát triển kỹ năng quản lý tài chính.
• Hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động ban đầu lên đến 800 triệu VND (chủ yếu cho các nhu cầu phát triển năng lực) để có thể nhân rộng mô hình.
• Kết nối ứng cử viên với các đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực và các nhà đầu tư tiềm năng.
• Kết nối các đề xuất tốt với các nhà đầu tư xã hội quốc tế.

SPARK đã mời các ứng viên có đủ năng lực nộp Tóm tắt đề xuất lần thứ hai với thời hạn tham gia trước ngày 15 tháng 9 năm 2010. Quá trình lựa chọn chi tiết được ghi cụ thể ở Phụ lục 1 (file đính kèm).
• Hội thảo sàng lọc các sáng kiến xã hội (đề xuất tóm tắt) tại một tỉnh trong khoảng thời gian từ 19/9-10/10/2010
• Đánh giá các Tóm tắt đề xuất phù hợp tại Hà nội từ 11-15/10/2010
• Đánh giá Bản đề xuất đầy đủ tại từ 25/11-20/12/2010

Để thẩm định và góp ý cho các chủ đề xuất, Spark mời các tư vấn tham gia vào một hoặc cả ba nhiệm vụ cho 3 bước thẩm định sau đây:

2. Nhiệm vụ của chuyên gia
Nhiệm vụ 1: Đóng góp ý kiến cho các các Tóm tắt đề xuất trong Hội nghị Sàng lọc các sáng kiến xã hội 2-3 ngày tư vấn/hội thảo.
Nhiệm vụ cụ thể:
• Nghiên cứu các Tóm tắt đề xuất và khung (tiêu chí) đánh giá của SPARK
• Tham gia vào Hội nghị Sàng lọc các sáng kiến xã hội trong thời gian 01 ngày được tổ chức dự kiến tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Bến Tre;
• Là thành viên của nhóm chuyên gia đưa ra các ý kiến đóng góp cho các chủ sáng kiến xã hội về bản Tóm tắt đề xuất của họ và lựa chọn các sáng kiến phù hợp nhất cho vòng tiếp theo
• Viết báo tóm tóm tắt về nhận xét của nhóm chuyên cho từng đề xuất (không quá 3 trang).
Nhiệm vụ 2: Đánh giá các Tóm tắt đề xuất tốt (2-3 ngày tư vấn)
• Nghiên cứu các Tóm tắt đề xuất được lựa chọn từ vòng sơ tuyển, cùng với các thành viên khác trong Ban đánh giá độc lập đánh giá các đề xuất và chọn ra các tóm tắt Đề xuất tiềm năng để mời viết đề xuất hoàn chỉnh. Công việc diễn ra tại Hà Nội.
Nhiệm vụ 3: Đánh giá Bản đề xuất đầy đủ 3-7 ngày tư vấn:
• Hướng dẫn Chủ Sáng kiến hiểu rõ yêu cầu của Spark, đặt câu hỏi gợi mở để họ hoàn thiện đề xuất của mình (tùy theo nhu cầu của chủ đề xuất- ).
• Thẩm định các Đề xuất và cùng nhóm thẩm định lựa chọn những đề xuất tốt nhất (Hà Nội).
• Tiến hành đánh giá tại hiện trường với các đề xuất được lựa chọn cuối cùng để kiểm chứng và hiểu rõ hơn thông tin, viết báo cáo hiện trường và đưa ra kết luận cho từng đề xuất (Nơi có đề xuất).
• Đưa ra các kết luận và khuyến nghị các đề xuất tốt nhất để Hội Đồng Quản Trị SPARK xem xét và phê duyệt (Hà Nội).

3. Thành phần Ban đánh giá SPARK
Ban đánh giá SPARK gồm 6-7 người bao gồm các chuyên gia bên ngoài và Spark

4. Các yêu cầu
• Chuyên gia trong nước là người Việt Nam
• Có kinh nghiệm trong việc đánh giá và/hoặc xây dựng các kế hoạch kinh doanh/đề xuất dự án
• Có hiểu biết tốt về thị trường dịch vụ nâng cao năng lực tịa Việt Nam
• Độc lập với các ứng viên và quá trình thực hiện đề xuất
• Sẵn sàng đóng góp thời gian, kinh nghiệm và kiến thức với tư cách là thành viên đánh giá độc lập.

SPARK khuyến khích các chuyên gia tình nguyện tham gia công việc tư vấn mang tính xã hội này (toàn bộ hay một phần thời gian tư vấn). SPARK sẽ trả toàn bộ các chi phí liên qua đến ăn, ở, đi lại cho chuyên gia trong quá trình thực hiện công việc và một khoản phụ cấp (trên cơ sở thỏa thuận) cho chuyên gia nếu họ yêu cầu.

Các ứng viên quan tâm muốn biết thêm thông tin hoặc gửi Hồ sơ cá nhân, xin liên hệ trước ngày 17.09.2010 đến:
Nguyễn Anh Thịnh,
Chương trình Hỗ trợ năng lực cho “Sáng kiến xã hội Tia Sáng”
Cán bộ Chương trình SNV Việt nam
Tầng 6 Nhà B Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Hà Nội, Việt Nam
Telephone: (84 4) 38463791 (Máy lẻ 106)
Fax: 84 4) 38463794
Mobile: 0977 254 546
Email: nguyenanh@snvworld.org