UNICEF tuyển tư vấn

UNICEF Việt Nam đang tuyển cố vấn cho hai vị trí sau:

1. Một nhóm cố vấn hoặc 1 tổ chức (bao gồm 1 cố vấn nước ngoài là trưởng nhóm và tối thiểu 2 cố vấn Việt  Nam) về việc đánh giá sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới WASH, mức độ tổn thương của trẻ em và sự lựa chọn thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Một cố vấn đạt trình độ quốc tế cho nhiệm vụ tư vấn phân tích số liệu và viết báo cáo về tình hình trẻ em tại Đà Nẵng, được thực hiện trong Kế hoạch và Chương trình chính sách xã hội.

Hạn nộp hồ sơ 6/2/2011. Thông tin chi tiết xem tại http://ngocentre.org.vn/jobs/consultants-working-unicef-1