BREC tuyển Quản trị website bán thời gian

Hội đồng Doanh nghiệp Giải băng xanh (BREC) cần tuyển Quản trị website bán thời gian. Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2011.

Hội đồng Doanh nghiệp Giải băng xanh (BREC) là Hội đồng bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mục đích chính của BREC là xúc tiến việc làm cho người khuyết tật (http://www.brec.vn/).
VNAH/VCCI đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí Quản Lý Trang Web bán thời gian đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

Yêu cầu công việc:
– Quản lý trang web BREC hàng ngày
– Tạo và quản lý thông tin dữ liệu của người tìm việc và các công ty tuyển dụng trên trang web BREC
– Đăng tải thông tin tuyển dụng, thông tin liên quan bao gồm tài liệu pháp lý, tài liệu tập huấn lên website BREC
– Chỉnh sửa giao diện, nội dung trang web khi cần thiết
– Liên lạc với người tìm việc và công ty tuyển dụng để xác nhận thông tin
– Theo dõi tình hình tìm việc, tuyển dụng và làm việc của người tìm việc và các công ty

Điều kiện nộp hồ sơ:
– Kỹ năng thiết kế trang web
– Có kiến thức về máy tính
– Kỹ năng quản lý thông tin
– Kỹ năng giao tiếp
– Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh và tiếng việt

Ứng viên thành công sẽ làm việc bán thời gian và làm việc tại văn phòng VNAH 51 C, Van Miêu, Hanoi. Ứng viên sẽ nhận được lương $150/tháng

Hồ sơ xin việc xin gửi về trước ngày 25/03/2011 cho:
Ms. Huyen Nguyen
Vietnam Assistance for the handicapped
51 C Van Mieu, Hanoi
Email: huyennguyen@vnah-hev.org