Cùng tham gia “Làm sạch Môi trường – Vì tương lai Xanh”

Chiến dịch “Làm sạch Môi trường – Vì tương lai Xanh” là một chiến dịch hưởng ứng và dựa trên nền tảng của chiến dịch “ Làm cho thế giới sạch hơn” do Úc khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm, Chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 120 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động và chương trình cải thiện và bảo vệ môi trường như trồng cây, phục hồi tài nguyên, giáo dục cộng đồng, tổ chức cuộc thi, triển lãm về môi trường, thu gom, xử lý và tái chế chất thải, vv.

Chủ đề của Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2011 là “Nơi sinh sống của chúng ta…Hành tinh của chúng ta…Trách nhiệm của chúng ta (Our Place…Our Planet…Our Responsibilty). Chủ đề này nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng sẽ tác động đến toàn cầu, từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu. Chiến dịch năm 2011 được phát động trên phạm vi toàn cầu từ ngày 16 đến 18 tháng 9. 

Tại Tp Hồ Chí Minh, chiến dịch “Làm sạch Môi trường – Vì tương lai Xanh” do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn), phối hợp với Mạng lưới Thế Hệ Xanh Việt Nam, và Công ty TNHH Canon Việt Nam tổ chức. 

Thời gian tổ chức: từ 8h00′ – 11h30′ – ngày 27/11/2011
Địa điểm tổ chức (dự kiến): CV Lê Thị Riêng (875 đường Cách mạng tháng tám, Q10, tp.HCM)
Đối tượng tham gia: tất cả mọi người

Nội dung chương trình dựa trên mô hình một Ngày hội tình nguyện bao gồm các hoạt động chính:

– Tổ chức phát động Chiến dịch

– Tổ chức Ngày hội Tái chế chất thải

– Thi tìm hiểu về môi trường

– Thu gom rác

Bên cạnh đó còn có một số hoạt động tập thể và trò chơi về nội dung môi trường, Biến đổi khí hậu dành cho người tham dự.