Xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển điện gió tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 21/07, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Công Thương và các cơ quan hữu quan xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các dự án điện gió – một trong những nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam.


Theo Bộ Công Thương, ứng dụng điện gió ở Việt Nam hiện mới trong giai đoạn khởi đầu, với tổng công suất khoảng 9MW. Bên cạnh đó, hiện có 21 dự án điện gió nối lưới đang được nghiên cứu triển khai.

Tuy nhiên, cho đến nay, đầu tư điện gió ở Việt Nam còn chưa phát triển do điều kiện tự nhiên, thời tiết, công nghệ và đặc biệt là vốn đầu tư cao dẫn tới giá thành, giá bán cao. Hiện nay, suất vốn đầu tư phong điện thế giới cũng như Việt Nam cao nhất là 2,77 triệu USD/MW, thấp nhất là 1,77 triệu USD/MW.

Do đó, định hướng chính sách hỗ trợ phát triển các dự án đầu tư điện gió là các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, đề xuất giá thành hợp lý để hệ thống có thể mua. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý thống nhất, cụ thể để nhà đầu tư có thể triển khai các dự án điện gió tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, chính sách mới cần làm rõ các vấn đề hỗ trợ đầu tư, thuế, đất đai… và đặc biệt là việc tạo quỹ hỗ trợ năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường – một trong những nguồn thu quan trọng để hỗ trợ sản phẩm năng lượng tái tạo như điện gió nối lưới.