WB khởi động Sáng kiến năng lượng khí sinh học tại châu Phi

ThienNhien.Net – Ngày 24/12, tại thủ đô Nairobi của Kenya, Ngân hàng Thế giới (WB) đã khởi động "Sáng kiến năng lượng khí sinh học cho châu Phi" (BEIA) cùng tám sáng kiến cấp khu vực ở châu Phi nhằm đưa năng lượng khí sinh học vào danh mục được hưởng ưu đãi tín dụng phát triển của WB với nguồn vốn đầu tiên gần 30 triệu USD.

Theo số liệu của WB, 80% dân số châu Phi phụ thuộc vào năng lượng khí sinh học.

Khí sinh học đặc biệt thích hợp với khu vực miền Nam sa mạc Sahara của châu Phi, nơi hơn 80% dân số sử dụng các nguồn năng lượng, chủ yếu từ gỗ, chất thải của động vật và các sản phẩm còn lại sau thu hoạch cây trồng để đáp ứng các nhu cầu hàng ngày, chủ yếu là nấu ăn.

Trong bối cảnh này, khí sinh học sẽ là nguồn năng lượng thích hợp với các nước nghèo trong khu vực ít nhất trong vòng 20 năm nữa.

Sáng kiến BEIA tập trung vào năm lĩnh vực là tạo các điều kiện thị trường khả thi cho các lò nấu ăn hiện đại có chất lượng và tính năng cao; hiện đại hóa công nghiệp than củi để cải thiện hiệu năng của những thiết bị cuối cùng sử dụng khí sinh học; khẳng định tính khả thi của nhiên liệu sinh học về mặt xã hội; tăng sản lượng điện từ nhiên liệu sinh học; tăng năng lực và khả năng lãnh đạo trong ngành năng lượng khí sinh học.

Các chuyên gia của WB và những người trực tiếp sử dụng khí sinh học của châu Phi và thế giới đã thảo luận những lựa chọn và chiến lược sử dụng khí sinh học hiệu quả chống được ô nhiễm, bảo vệ được môi trường, chống biến đổi khí hậu, đồng thời không gây tổn hại cho các nguồn tài nguyên sinh học khác như rừng và nông nghiệp.